Podmínky a užívání

1. Všeobecné podmínky pronájmu

Rezervaci je možno provést přes rezervační formulář nebo telefonicky.V případě cesty za hranice ČR je nutné toto napsat do poznámek v rezervačním formuláři! Pronajímaná věc bude zapůjčena až po předložení dokladu totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz nebo pas).Domácí mazlíčky je možné po telefonické dohodě.

V karavanech je zakázáno kouřit!

V měsících červenec a srpen víkendový pronájem karavanu pouze po telefonické domluvě!

2. Platební podmínky

Rezervace je závazná až po úhradě rezervačního poplatku na účet a potvrzení emailem nebo telefonicky a to do tří dnů od zaslání objednávky. Rezervační poplatek je v případě zrušení rezervace nevratný. Vratná kauce a celková cena nájemného se hradí při předání věci k zapůjčení.

3. Předání a vracení

Předání a vrácení probíhá v provozní hodiny nebo po telefonické domluvě. Opožděný návrat z důvodu situace v silničním provozu hlaste neprodleně po zjištění události. Při předání bude provedena kontrola zapojení, funkce světel a celkového stavu karavanu.

4. Další podmínky a sankce

Karavany, čluny a paddleboardy musí být při vrácení uklizené a čisté. Vrácení se provádí včas a dle domluveného termínu. V případě nedodržení podmínek bude krácena vratná kauce o částku 3000 Kč za každý den nedodržení termínu, 4000 Kč za ztrátu dokladů a klíčů, 1500 Kč za neuklizený karavan a nevypláchnuté WC kazety. V případě nedodržení zákazu kouření 5000 Kč.

Zákazník je povinen informovat pronajímatele o všech způsobených škodách a závadách.

Užívání

Nájemce musí být držitelem řidičského oprávnění. Skupina řidičského průkazu závisí na celkové hmotnosti vozidla a karavanu (soupravy).

 • Skupina B – do 3500 kg celkové hmotnosti soupravy
 • Skupina B96 – do 4250 kg celkové hmotnosti soupravy
 • Skupina BE – nad 4250 kg celkové hmotnosti soupravy

Bezpečnostní doporučení

Karavan

 • Před výjezdem překontrolovat funkčnost světel, odpojit mover, zvednout opěrné nohy. Zajistit nábytek a okna.
 • Dbát na bezpečnost a pořádek.
 • Minimalizovat riziko znečištění nebo poškození.
 • Dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s okny, při stahování rolet, moskytiér a ostatního příslušenství (plasty nejsou ocel).
 • Při ruční manipulaci používat k tlačení karavanu pouze místa k tomu určená (madla, oje atd.).
 • Podpěrné nohy slouží pouze k aretaci karavanu, nikoli k úplnému vyrovnání nerovnosti nebo zdvižení (hrozí poškození podpěr a podlahy). K vyrovnávání bočního náklonu slouží vyrovnávací klín pod kolo!
 • V karavanech používejte přezůvky.

Člun a paddleboard

 • Předcházejte poškození.
 • Nedojíždejte na mělčinu.
 • Při dojíždění k mělčině vypněte motor a vykloňte jej z vody.
 • Nepoužívejte ve člunu a na paddleboardu pevnou obuv.
 • Nedoporučuje se používat bimini (stříšku) za větrného počasí.
 • V případě spalovacího motoru vlastní benzin (není v ceně).