Zásady ochrany osobních údajů

Kdo údaje sbírá

  • Pavel Mladý
  • U Dobré Vody 367
  • 273 08 Pchery
  • IČ: 629 74 131

Jaké údaje sbíráme

  • Rezervační formulář: jméno, email, telefon, číslo občanského průkazu.
  • Kontaktní formulář: Jméno, email.

Důvod a účel sběru údajů

  • Rezervační formulář: Údaje potřebné k vyřízení rezervace. Doplnění údajů do smlouvy, řešení případných sporů.
  • Kontaktní formulář: Údaje potřebné k vyřízení dotazu.

Jaké údaje sbíráme

  • Rezervační formulář: jméno, email, telefon, číslo občanského průkazu.
  • Kontaktní formulář: Jméno, email.

Doba uchovávání údajů

Po dobu trvání smlouvy a dále po dobu 2 let nebo po dobu stanovenou zákonem.

Odesláním formuláře. Souhlasím se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, o ochraně osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob (včetně údajů zadávaných v průběhu komunikace s naší společností) naší společnosti, která je správcem, a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele), a dále souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů pro následné obchodní a marketingové účely správce, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Souhlas však mohu kdykoli písemně odvolat na adrese správce. Potvrzuji, že jsem byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů naší společností, zejména na to, že mám práva dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžu bezplatně kdykoli na adrese správce odvolat, že mám informace o jejich zpracování, právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci aj., i o právu obrátit se, v případě domnělého porušení svých práv, na Úřad pro ochranu osobních údajů.